Pro rodiče

Informace o zápisu do MŠ 2017

Informace pro rodiče, kteří jsou s dětmi poprvé v mateřské škole

Začátek docházky do mateřské školy je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

Jak dítěti pomoci?

Najděte si svoji značku, v šatně si společně s dítětem uložte věci (jsme vám ku pomoci), ukažte mu, co si má obléknout až půjdeme ven. Ujistěte ho o tom, že a kdy si pro něj přijdete - po obědě, až se vyspí, ne jen obecně jako brzy, za chvíli, po práci ap., případně mu přibalte mazlíčka na spaní. Rozlučte se krátce, ranní loučení neprotahujte a zbytečně se nestresujte; děti jsou většinou rychle zaujaté novým prostředím a začnou si hrát. Pokud s odchodem váháte a dítě začne plakat, zvládne přechod od vás do třídy obtížněji. Je možné se domluvit, že si asi za půl hodiny zavoláte a zjistíte, jak se vašemu dítěti daří a jak zvládá novou situaci atd.; nebo se dohodneme, že při těžší adaptaci vám v průběhu dopoledne zavoláme my a vy si pro dítě přijdete dříve.

Pokud máte možnost, vyzvedávejte si zpočátku děti po obědě, aby pobyt nebyl pro ně příliš dlouhý.
Ujistěte vaše dítě, že je do mateřské školy neodkládáte (vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma, ale že každý má svůj svět povinností - vy práci, vaše dítě školku).
Není vám něco jasné, máte z něčeho obavy? KOMUNIKUJTE s námi IHNED, rády s vámi budeme situaci řešit

Co byste dělat neměli:

Nenechávejte se obměkčit - buďte důslední, když už jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit. Opět ujistěte dítě o tom, že ho máte rádi, a vlídně, ale pevně trvejte na svém.
Nestrašte své dítě školkou - "počkej, ve školce ti ukážou, apod." (a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte).
Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Přejeme vám i vašim dětem, aby se všem ve škole líbilo a krok, kterým jste právě vstoupili do nové etapy života, byl dobrý pro všechny zúčastněné.

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky, informace jsou uvedeny na www.zapisdoms.brno.cz.

Provoz o prázdninách

Provoz o prázdninách podléhá rozhodnutí Rady městské části na základě provedeného průzkumu v mateřských školách v městské části Brno-sever. Tyto průzkumy probíhají v lednu a Rada MČ Brno-sever vydá rozhodnutí v březnu.

Ke stažení:


Poprvé v MŠ

Zápis do MŠ

Desatero pro rodiče dětí
před zápisem do 1. třídy

Vyhláška
o spádových oblastech MŠ

Příloha k vyhlášce
o spádových oblastech ZŠ

Informace pro rodiče
k povinnému předškolnímu
vzdělávání

Zmocnění k zastupování

Oznámení o dlouhodobé
nepřítomnosti