Článek

Zápis mateřské školy 2020

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 


Výsledky přijímacího řízení:

Přijimací řízení 2020-2021-přijatí


Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.


Aktuální změny najdete na webových stránkách : https://zapisdoms.brno.cz/


Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.


Změna se týká povinnosti doložení řádného očkování dítěte (viz přílohy). Ve zkratce – stačí čestné prohlášení o očkování + prostá kopie očkovacího průkazu, doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován.


Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí OŠMT doporučuje formou čestného prohlášení zákonných zástupců (viz příloha). Tato čestná prohlášení budou uveřejněna pro potřebu rodičů, také na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/


Termín sběru přihlášek zůstává zachován – tzn. proběhne 4. a 5. května 2020.


Informace ke stažení:

Zápis do mateřských škol

Dětský očkovací kalendář

Opatření k zápisům do MŠ

Dopis PM Plaga k opatření MŠ

Čestné prohlášení-očkování-vzor

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítětePoslední články

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 

Milý rodiče, milé děti,
jak se Vám daří? Doufáme, že jste všichni zdraví. Víme, že situace, která v posledních dnech nastala, je složitá, ale věříme, že to společně zvládneme a brzy se zase shledáme.

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku


Stávající situace je komplikovaná pro děti, rodiče i učitele. Mnoho rodin čelí novým skutečnostem a řeší, jak se starat o své děti v době nouzového stavu, jak je zabavit a vzdělávat doma.

Informace o přijímání dětí do MŠ Jugoslávská 70 pro školní rok 2020/2021.