Článek

Vánoční zpívání I.


Video v článku z rozsvěcování vánočního stromečku u husovického kostela "Nejsvětějšího srdce Páně"

a zpívání koled dětí z MŠ Jugoslávská.


Poslední články

Stažení materiálů pro distanční výuku k povinné předškolní docházce.

Aktuální platba školného 2020/2021

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2020. 

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz