Článek

Přijaté děti 2019-2020

V příloze najdete seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020. 


Informace ke stažení:

Přijaté děti 2019/2020

Poslední články

Stažení materiálů pro distanční výuku k povinné předškolní docházce.

Aktuální platba školného 2020/2021

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2020. 

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz