Článek

Neštovice v MŠ

 

V naší MŠ se vyskytly neštovice, zde je několik informaci pro rodiče.

 

Jak dlouho je dítě, které onemocnělo neštovicemi, infekční?

Jedinec postižený neštovicemi je infekční pro své okolí již objevením se teplot a po celou dobu výsevu až do vyloupání krustiček.

 

Jak dlouho by dítě mělo zůstat v domácím režimu?

Od začátku onemocnění do vyloupání krust, což je zpravidla 14 dnů.

 

U dětí trpících jiným onemocněním nebo poruchou imunity může být průběh onemocnění komplikovanější a proto i domácí režim může být delší.

Poslední články

Informace o přijímání dětí do MŠ Jugoslávská 70 pro školní rok 2021/2022.

Stažení materiálů pro distanční výuku k povinné předškolní docházce.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Aktuální platba školného 2020/2021