Článek

Neštovice v MŠ

V naší MŠ se vyskytly neštovice, zde je několik informaci pro rodiče.


Jak dlouho je dítě, které onemocnělo neštovicemi, infekční?

Jedinec postižený neštovicemi je infekční pro své okolí již objevením se teplot a po celou dobu výsevu až do vyloupání krustiček.


Jak dlouho by dítě mělo zůstat v domácím režimu?

Od začátku onemocnění do vyloupání krust, což je zpravidla 14 dnů.


U dětí trpících jiným onemocněním nebo poruchou imunity může být průběh onemocnění komplikovanější a proto i domácí režim může být delší.


Poslední články

Stažení materiálů pro distanční výuku k povinné předškolní docházce.

Aktuální platba školného 2020/2021

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2020. 

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz