Článek

Letní prázdniny 2019

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2019. 


Informace ke stažení:


Harmonogram letních prázdnin

Informace k přihlášení na letní provoz

Přihláška dítěte na letní provoz

Poslední články

Stažení materiálů pro distanční výuku k povinné předškolní docházce.

Aktuální platba školného 2020/2021

RMČ na zasedání schválila provoz MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ BRNO-SEVER o letních prázdninách 2020. 

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz